Voda

Bez pitnej vody sa dá v dnešnej dobe len ťažko zaobísť. Preto sa okrem plynofikácie a kúrenia zameriavame aj na rozvody vody a kanalizáciu. Ponúkame kompletnú / čiastočnú inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, výmenu trubiek a odpadu, výkopové práce a všetky ďaľšie služby s tým spojené.