Sme presťahovaní v Moste pri Bratislave (smer Senec)


Zemné a výkopové práce

S nadobudnutými dlhoročnými skúsenosťami poskytujeme služby v oblasti:
> zemné práce a zemné vŕtacie práce (priemer vrtáku 200 a 400mm)
> búracie práce
> odvoz stavebného materiálu
> búranie betónových a železobetónových plôch
> demolácie prízemných objektov
> úprava terénu
> výkopové práce
> manipulácia s nákladom
> pretlaky pod komunikacie do priemeru 110mm

Počas nášho dlhoročného pôsobenia sme sa podielali na mnohých väčších projektoch, pričom rovnakou prioritou ostávajú pre nás aj tie menšie, ktorých sme realizovali nespočetné množstvo (úpravy okolo rodinných domov, výkop základov na domy, haly, bytovky, príprava terénov na chodníky, parkoviská, pod zámkové dlažby a iné zemné práce...). Doterajšiu oblasť našej pôsobnosti možno stručne zhrnúť aj podľa miest a okolia našej pôsobnosti: Trnava, Galanta, Šaľa, Sereď, Nitra, Bratislava, Senec, Pezinok, Šamorín... Našim prvoradým cieľom je poskytovať zákazníkom kvalitné a spoľahlivé služby za prijateľné ceny, stanovené dohodou. Poskytovanie poradenstva a obhliadok je samozrejmosťou. Sme Vám plne k dispozícii sedem dní v týždni, pričom sa plne prispôsobíme Vašim požiadavkám pri realizácii stavby.