Plyn

Ponúkame Vám kompletné dodávky inštalácií, opráv a rekonštrukcií rozvodov plynu, vody a kúrenia. Plynofikujeme občianske aj priemyselné stavby. Montujeme a rekonštrujeme kotolne. Po dlhej a náročnej príprave sme sa plynofikácii začali venovať už v roku 2001, vďaka čomu máme teraz viac ako 10 ročné skúsenosti. V súčasnosti vykonávame všetky práce spojené s plynom - od úplne najmenších a najjednoduchších až po veľké a náročné projekty.


Našimi klientami sú aj ľudia a spoločnosti s požiadavkami, ktoré konkurenční dodávatelia neboli schopný vykonať z dôvodu nedostatočnej kvalifikácie alebo komplexnosti prác. Pre mnohých zákazníkov zabezpečujeme práce "na kľúč" - všetko od projektovej dokumentácie, cez výkon prác a revízie, až po zmluvu s dodáveteľom plynu.


Práce spojené s kompletnou plynofikáciu objektov si vyžadujú veľké množstvo stavebných strojov, ručného náradia, pomôcok a materiálov. Naša firma investuje po celý čas pôsobenia na trhu do technického vybavenia značné finančné prostriedky. Tým dosahujeme zrýchlenia a vyššej kvality vykonávaných prác.


Vlastnosti plynu prisudzujú tejto látke špecifické riziká, ktorými ohrozuje život a zdravie ľudí. Preto je dodržiavanie všetkých zásad a opatrení spojených s touto prácou veľmi dôležité. Naši technici majú absolvovanú potrebnú prípravu a zložili štátne skúšky. Nad rámec povinností absolvujú ďalšie a ďalšie školenia. V súčasnosti sa pripravujeme na získanie Európskeho certifikátu. Pre viac informácii navštívte sekciu Kvalita. Ukážky našich prác sú umiestnené v sekcii Galéria.