Príručka kvality

na stiahnutie (.doc)

VÚZ

osvedčenie podľa SN16-COP-2006, rovnanie plameňom

Aj GAZ

školenie manoTEST APT-6, APT-10

META-GAS

školenie HENCO

VÚZ

osvedčenie podľa SN16-COP-2006, žíhanie zvarových spojov

Viega

školenie pre rozvody kúrenárskej a sanitárnej techniky

MIVA

školenie na CANUSA produkty

Technická inšpekcia

Oprávnenie "Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické zariadenie plynové podľa paragrafu 18 vyhlášky č. 718/2002 Z.z."

Technická inšpekcia

Oprávnenie "Odborný pracovník vyhradených technických zariadení podľa paragrafu 18 vyhlášky č. 718/2002 Z.z."

KŘIŽÍK

KŘIŽÍK

SNAS

Osvedčenie podľa EN 287-1:2004+A2:2006 č. 1803

SNAS

Osvedčenie podľa EN 287-1:2004+A2:2006 č. 1802

Technická inšpekcia

Oprávnenie na odborné prehliadky a skúšky VTZ plynových

Živnostenský list

Živnostenský list - oprava VTZ plynových

Živnostenský list

Živnostenský list

BOZP

na stiahnutie (.pdf)

Protipožiarna hliadka

na stiahnutie (.pdf)